Maatschappelijke organisaties

Vrijwilligers werven voor een organisatie is maatwerk. Voor welk werk worden vrijwilligers ingezet en waarom? De vrijwilligerscentrale van MENS De Bilt helpt bij het zoeken van de juiste man of vrouw op de juiste plek in de organisatie. Wilt u meer weten over het werven van vrijwilligers? Neem dan contact op.

Netwerk & inspiratie

De vrijwilligerscentrale organiseert netwerk- en inspiratiebijeenkomsten voor iedereen die met vrijwilligers werkt. Soms voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties, dan weer voor coördinatoren van vrijwilligers. Soms prikkelend, soms informatief maar altijd gezellig.

> Platformbijeenkomsten vrijwilligerscentrale