Vrijwilligerswerk en een uitkering

Vrijwilligers met een WW-uitkering mogen alleen vrijwilligerswerk doen bij organisaties met een ANBI- (algemeen nut beogende instelling)- status of bij een SBBI (steun- of sociaal belang behartigende instelling). Controleer bij de Belastingdienst of in de profielen op deze site of een organisatie zo'n status heeft.