Vrijwilligersvergoeding en een bijstandsuitkering

Ook als je een bijstandsuitkering ontvangt, dan kun je voor vrijwilligerswerk een (onkosten)vergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag, dat niet hoger is dan € 150,-- per maand en maximaal € 1.500,-- per jaar.

Let op: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, geldt een andere regeling. Elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gekort op de uitkering van deze groep jongeren onder de 27 jaar. 

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.