Vrijwilligersvergoeding

Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers (maar zijn dit niet verplicht).

Vergoeding werkelijk gemaakte kosten. Denk aan telefoon- of reiskosten. Bewaar alle bonnetjes goed en lever die in als je je gemaakte kosten declareert. Deze onkostenvergoeding hoef je niet op te geven bij de Belastingdienst.

Vaste vergoeding. Organisaties kunnen een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten.
Hiervoor gelden regels die te lezen zijn op de site van de Belastingdienst.