Vrijwilligersvergoeding

Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers (maar zijn dit niet verplicht).

Vergoeding werkelijk gemaakte kosten. Denk aan telefoon- of reiskosten. Bewaar alle bonnetjes goed en lever die in als je je gemaakte kosten declareert. Deze onkostenvergoeding hoef je niet op te geven bij de Belastingdienst.

Vaste vergoeding. Organisaties kunnen een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten.
Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 4,50 bedragen (€ 2,50 voor jongeren tot 23 jaar), met een maximum van€ 150,-- per maand en € 1.500,-- per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de vergoeding niet op te geven. Een vergoeding van meer dan € 150,-- per maand en € 1.500,-- per jaar wordt door de Belastingdienst niet meer gezien als een vrijwilligersvergoeding maar als inkomsten. Het bedrag wordt dan opgeteld bij het inkomen en daar moet belasting over betaald worden.