Vrijwilligersbeleid

Als organisatie heeft u een maatschappelijk doel voor ogen. U heeft mensen nodig om dit doel te verwezenlijken. Als u ervoor kiest om met vrijwilligers te werken, is het goed om er bij te stil te staan hoe u één en ander wilt regelen voor deze vrijwilliger(s). Dat kan in de vorm van een vrijwilligersbeleid. Hierin wordt omschreven welke taken vrijwilligers binnen uw organisatie verrichten, wat daarbij de voorwaarden zijn, wat de positie van vrijwilligers is en welke rechten en plichten daaruit voortvloeien. Voorbeeld: Vrijwilliger in een museum (Movisie)

Heeft u al een vrijwilligersbeleid? Doe dan jaarlijks de zelfevaluatie het is een vragenlijst waarmee uw organisatie de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in kaart kunnen brengen.

Wilt u meer weten over het opzetten van een helder vrijwilligersbeleid? Neem dan contact op.