Handreiking Corona richtlijnen

Via deze link kom je bij een overzicht van alle relevante informatie voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales. Daar is ook de handreiking te lezen/downloaden die Movisie en NOV hebben gemaakt over het hanteren van de Corona-richtlijnen.