Fondsen werven

Voor sociale en culturele initiatieven waar geld voor nodig is kan een beroep worden gedaan op fondsen. Sommige fondsen hebben strikte eisen en steunen alleen bepaalde type projecten. Anderen financieren juist een breed scala aan onderwerpen, maar doen dat dan weer binnen bepaalde regionale grenzen. Sommigen geven voornamelijk opstart subsidies, anderen gaan juist liever een langdurige relatie aan met organisaties. Daarnaast bestaan er gemeentelijke subsidies, provinciale subsidies en landelijke subsidies. Het is belangrijk om een passende financiering te vinden voor je project. Of financiering bij meerdere fondsen.
De meeste fondsen geven graag geld uit aan een écht goed idee. Fondsen geven echter aan dat het echter vaak ontbreekt aan goede aanvragen. 

Sociale initiatieven

VSBfonds
Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Doe de quick scan op de website van het VSB fonds om te zien of jouw idee voor financiering in aanmerking komt.

Oranje fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we € 30 miljoen aan onze doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 9000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Ondermeer NLDoet! en de Burendag!

Ook op deze site een quick scan of je idee voor financiering in aanmerking komt.

Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die initiatieven versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Stichting Doen
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. We zien dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innoverende oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen ook een inspiratiebron voor anderen.

Met de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen, ondersteunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties en leningen. We ondersteunen zowel grote als kleine initiatieven en werken vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk.

Kunst en cultuur

Prins Bernhard Cultuur fonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

Fons voor cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. We dragen bij aan een samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Dit doen we door met onze programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Voor een overzicht van fondsen kunt u kijken op de site van de vereniging van (vermogens)fondsen in Nederland. Op deze site staan zo’n 700 fondsen vermeld. Je kunt ook bij ons ook terecht voor een vrijblijvend advies. We kijken dan samen welk fonds het beste past bij jouw idee.

Crowdfunding

Een moderne manier van donaties verkrijgen en/of een lening krijgen. In het kort werkt het zo: je registreert je project op een van de vele crowdfunding websites. Hier maak je een profiel aan waarop je verteld waarom jouw project gesponsord moet worden. Je geeft aan hoeveel geld gewenst is en in welke periode. Via je verhaal en foto’s probeer je een potentiele geldgever over te halen.

Sommige crowdfundingwebsites werken in de vorm van een lening. Je moet het geld terug betalen aan de verstrekkers, inclusief rente. Het voordeel hiervan is dat je veel sneller je geld bij elkaar hebt.

Donaties

Bij donaties wordt vaak gedacht aan grote en bekende organisaties. Maar het kan ook voor jouw eigen club of vereniging. Organiseer een benefietsfeest en verkoop iets lekkers of bijzonders. Zet busjes neer voor een donatie bij winkels en organisaties in de buurt. Mensen steunen graag een lokaal initiatief.

Sponsoring door bedrijven

Naast een financiele bijdrage kan een bedrijf ook expertise aanbieden op het gebied van marketing of logistiek. Als je hulp nodig hebt bij het voorbereiden van je verzoek of het leggen van contact, dan kunnen de medewerkers van de vrijwilligerscentrale je verder helpen.

Feiten en cijfers