Team Welzijn

De sociaal werkers van MENS De Bilt voelen zich als een vis in het water zodra zij zich tussen mensen kunnen begeven. Maar sinds het begin van de Coronacrisis zat van de ene op de andere dag ons hele team thuis. Er was gelijk zorg om vrijwilligers en klanten. Vrijwel onmiddellijk borrelden er allerlei ideeën op om ‘onze’ mensen toch te bereiken. Niet in levende lijve, maar via de telefoon.

Tijdens onze online overleggen bespreken we hoe we straks nog meer zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor de inwoners van onze gemeente. Wij kijken er naar uit om straks weer naar u toe te komen, wijken en buurten met elkaar te verbinden, en u te helpen om uw initiatieven op te zetten en zo nodig te faciliteren.

Wij zijn er voor u, nu in moeilijke tijden en straks ook als we met elkaar het gewone leven weer gaan oppakken.


Bij het team Welzijn kunt u terecht met alles rondom vrijwilligerswerk, maatjes, activiteiten, buurtinitiatieven, huisbezoeken en allerlei andere vragen.

Heeft u behoefte aan contact met buurtgenoten? Heeft u een hobby die u graag samen met anderen doet? MENS De Bilt faciliteert en ondersteunt initiatieven van inwoners van de gemeente. U kunt met uw ideeën terecht bij het team Welzijn in onze servicecentra. Of kom naar één van onze spreekuren. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning u nodig hebt om uw activiteit te organiseren.

Binnen het team Welzijn zijn er ook verschillende projecten die erop gericht zijn dat mensen zoveel mogelijk (blijven) meedoen in de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven. Daarbij wordt gekeken naar wat men zelf nog kan en sluiten we aan bij hun mogelijkheden.

> Spreekuur Welzijn (Lichtruim)

> Spreekuur Welzijn (Spar)

> Spreekuur Welzijn (Welzijn op recept)

> Activiteiten Welzijn