Uitslag mantelzorg-enquete 2022

Mantelzorg-enquête De Bilt: de resultaten.

Wat hebben mantelzorgers nodig om de zorg voor hun naaste op een gezonde manier vol te houden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek dat Steunpunt Mantelzorg De Bilt heeft uitgevoerd in samenwerking met MantelzorgNL. Het onderzoek bestond uit een digitale enquête en twee rondetafelgesprekken waarin we met mantelzorgers dieper ingingen op de vragen in de enquête.

De enquête liep van december 2021 tot en met medio februari 2022. Hieronder zie je de resultaten. Deze uitkomsten zijn voor Steunpunt Mantelzorg een belangrijke leidraad in ons werk voor alle mantelzorgers in De Bilt.