Jonge mantelzorgers

In gemeente De Bilt zijn er inmiddels meer dan 800 mantelzorgers geregistreerd. Daarvan is maar een heel klein deel jonger dan 18 jaar. Toch zijn er veel meer jonge mantelzorgers! Eén op de vijf scholieren groeit op met een langdurig ziek of gehandicapt familielid. Dit kan veel eisen van kinderen. Aan deze kinderen en jongeren moet de juiste ondersteuning en erkenning worden gegeven.

Campagne "Who Cares?"

Steunpunt Mantelzorg start daarom met de campagne “Who Cares?” voor jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar die opgroeien in een gezin waar zij mantelzorgtaken uitvoeren voor een langdurig zieke ouder, broer of zus. Jonge mantelzorgers kunnen zich aanmelden door een ansichtkaart in te vullen en gratis op te sturen naar het antwoordnummer. De ansichtkaarten liggen bij de bieb, bij sportverenigingen, op openbare plekken en bij MENS De Bilt. Natuurlijk kun je je ook hier online aanmelden.

Steunpunt Mantelzorg De Bilt
030 – 727 15 56
06 – 1307 11 29