Is er een oplossing vanuit de Wmo nodig?

De manier van werken is als volgt:

  • U kunt zich telefonisch of via de website bij ons aanmelden. De medewerker aan de telefoon vraagt naar de redenen van aanmelding. Waar mogelijk wordt u meteen geholpen, doorverwezen of er komt een collega bij u op huisbezoek.
  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. U mag iemand die u vertrouwt, een familielid of een onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner vragen u hierbij te ondersteunen.
  • Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw beperkingen, uw sociale omgeving en uw mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om samen met u uw vraag te verhelderen en te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.
  • De medewerker van het Sociaal Team De Bilt maakt een gespreksverslag waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. U ontvangt dit verslag en/of een aanvraagformulier. Een ondertekend gespreksverslag of aanvraagformulier kan dienen als aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente.
  • De gemeente De Bilt verzorgt de verdere administratieve afhandeling.
  • Het kan zijn dat er voor een oplossing vanuit de Wmo een eigen bijdrage door het CAK in rekening wordt gebracht.