Is er een acuut probleem?

  • Medische problemen:  bel uw huisarts of huisartsenpost, 0900 - 430 1 430.
  • Psychische problemen: bel uw huisarts of crisisdienst Altrecht Zeist, 030 – 696 5100.
  • Huiselijk geweld: bij spoed belt u 112. Anders Veilig Thuis, 0800-2000.
  • Zelfmoordgedachten: bel met de zelfmoordpreventielijn,  0900-0113.