Samen Actief in gemeente De Bilt

Samen actief: volop activiteiten voor jeugd en jongeren.

In het voorjaar van 2021 hebben de maatschappelijke partners en de gemeente de handen ineen geslagen en een crisis en herstelplan corona opgesteld: een plan om de samenleving weer een duwtje in de rug te geven en onze inwoners weer met elkaar te verbinden en te laten sporten en cultureel te laten beleven. Hier wordt nu op allerlei terreinen uitvoering aan gegeven. De komende weken (inclusief de meivakantie) maar ook in juni en de zomervakantie zijn er tal van activiteiten voor de jeugd en jongeren waarin elkaar ontmoeten, sporten en samen cultuur beleven centraal staan.

Samen actief
Onder de slogan ‘Samen actief’ zijn er veel activiteiten georganiseerd vanuit diverse maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen. Alle activiteiten zijn te vinden op www.actiefindebilt.nl. Hier kunnen de jeugd en jongeren zich direct opgeven. Er kan gezocht worden op verschillende selectiecriteria als locatie, activiteiten, datum en leeftijd. De activiteiten zijn verspreid over onze kernen. Uiteraard kunnen de jeugd en jongeren zich ook voor activiteiten in andere kernen opgeven. Ook voor gezinnen met een kleine beurs zijn er mogelijkheden om kinderen aan alle activiteiten mee te laten doen via de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.