Privacy

MENS De Bilt is actief op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en levert diensten  die bijdragen aan een maatschappij waarin ieder mens kan (blijven) meedoen op de wijze die hem of haar het beste past. Ten behoeve van deze diensten worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Binnen onze organisatie willen we heel zorgvuldig omgaan met uw gegevens, daarom hebben we een aantal regels opgesteld. U heeft recht om te weten welke  gegevens van u worden verzameld en verwerkt. Uitwisseling van gegevens gebeurt uiteraard  alleen met uw toestemming. Uw gegevens worden bovendien zorgvuldig opgeborgen.
Uw rechten en plichten zijn uitgebreid vastgelegd in het Privacy Protocol Sociaal Domein Regio Utrecht Zuid-Oost. Als de regels volgens u niet worden nagekomen, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij de directie.

Website

Als u het algemene gedeelte van www.mensdebilt.nl bezoekt, worden geen persoonsgegevens verzameld. Onze programmatuur stelt ons wel in staat de online- en internetactiviteit van bezoekers, zoals de datum en de duur van uw bezoeken op de site, te traceren.

Als u zich bij www.mensdebilt.nl aanmeldt als gebruiker van de site dan gaat u  ermee akkoord en machtigt u ons om aanvullende gegevens van u te verzamelen om zo onze doelstellingen te behalen en u een nog betere service te bieden, aangepast aan uw wensen. Als u zich inschrijft in onze vacaturebank, dan gaat u er derhalve mee akkoord dat door u verstrekte persoonlijke gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld aan organisaties die met vrijwilligers werken, zodat deze organisaties u kunnen benaderen ten behoeve van vrijwilligerswerk. Door u aan te melden via onze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Ook de medewerkers van MENS De Bilt en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.
 Www.mensdebilt.nl heeft de verwerking van gegevens aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens, conform de toepasselijke privacy verklaring.

MENS De Bilt maakt gebruik van cookies voor deze website.

Nieuws

11 oktober 2017

Omstanders bedankt

Column Evelien Ribbens, directeur MENS De Bilt. Gepubliceerd in de Biltsche Courant op 11 oktober... Lees verder

26 september 2017

‘Coalitie Erbij De Bilt – Samen tegen Eenzaamheid’

Deze week is het de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Een mooi moment om de ‘Coalitie Erbij De Bilt –... Lees verder

30 augustus 2017

Aanbod voor sporters met beperking

Voor mensen met een beperking is het niet vanzelfsprekend om dichtbij een passend sport- en... Lees verder

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht invullen