Raad van Toezicht

Bestuur en beloningsbeleid

Het organisatiemodel van MENS De Bilt bestaat uit een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht volgt in haar taken en werkwijze de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar en bestaat uit minimaal vijf leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht is Marjan Haak.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mevrouw M. Haak-Griffioen, aandachtsgebied werkgever directie
 
Vicevoorzitter
Mevrouw G. Weitkamp, aandachtsgebied personeel
 
Penningmeester
De heer E. van Esterik
 
Secretaris
Mevrouw L. Steensma, aandachtsgebied gemeente, overheid, ICT
 
Lid
Mevrouw L. Musterd, aandachtsgebied jeugd
 

Een overzicht van de nevenfuncties van De Raad van Toezicht en de directie vindt u hier.