Ons Bestuur

Bestuur en beloningsbeleid

Het organisatiemodel van MENS De Bilt bestaat uit een toezichthoudend bestuur.
Het bestuur volgt in haar taken en werkwijze de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en bestaat uit minimaal vijf leden. De voorzitter van het bestuur is Marjan Haak. De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis.

Het toezichthoudend bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mevrouw M. Haak-Griffioen, aandachtsgebied werkgever directie

Vicevoorzitter
Mevrouw G. Weitkamp, aandachtsgebied personeel en OR

Penningmeester
Vacature

Secretaris
Mevrouw L. Steensma, aandachtsgebied gemeente, overheid, ICT

Lid
De heer T. van Dam, aandachtsgebied vrijwilligers, jongeren en buurtsport

Een overzicht van de nevenfuncties van het bestuur en de directie vindt u hier.