Informatief Huisbezoek

Doelstelling

Ouderen informeren over MENS activiteiten, diverse voor hen belangrijke organisaties en voorzieningen in de gemeente.
Dit als hulpmiddel bij het zelfstandig blijven wonen.

Werkzaamheden

Ouderen thuis bezoeken.

Vrijwilligersactiviteiten

Ouderen thuis bezoeken, informatie geven, zo nodig doorverwijzen en signaleren van situaties waarin dringend hulp nodig is.

Contact

Contactpersoon: Elleny Wijnja
E-mail: huisbezoek@mensdebilt.nl
Telefoon: 030-7440595

Bezoekadres

Molenkamp 60
3732 EV
De Bilt

Delen: