In gesprek met mantelzorgers

08/02/2017 - In opdracht van de gemeente heeft Steunpunt Mantelzorg De Bilt in het kader van de campagne ‘Een Uit Duizenden’ de afgelopen maanden een inventarisatie gedaan onder mantelzorgers aan welke vormen van ondersteuning in welke mate behoefte is. Dit hebben we gedaan door middel van een enquête onder alle geregistreerde mantelzorgers bij ons Steunpunt, en door twee Rondetafelgesprekken te organiseren met mantelzorgers en één Rondetafelgesprek met mantelzorgers en zorgprofessionals.

Wij zijn blij met de grote bereidheid van mantelzorgers om input te geven en mee te praten. Deze Rondetafelgesprekken en de enquête zijn niet alleen waardevol geweest voor ons en het advies aan de gemeente, maar er is ook veel gedeeld met elkaar. Wij hebben de openheid en de bereidheid om ervaringen te delen, ook al waren deze soms emotioneel en persoonlijk, zeer gewaardeerd. 

De uitdaging nu is om opvolging en uitvoering te geven aan de behoeften die we gehoord hebben.  Samenvattend zijn dit:

  1. Behoefte aan toegankelijke informatie, advies en begeleiding. Veel mantelzorgers hebben de ervaring dat ze alles zelf moeten uitzoeken, overal zelf achteraan moeten. Beschikbare mogelijkheden en ondersteuning zijn vaak niet bekend.
  2. Er is behoefte aan voldoende en passende respijtzorg op maat, mantelzorgvervanging/  vervangende hulp thuis ter ontlasting van en ontspanning voor mantelzorgers, maar bijvoorbeeld ook in geval van nood.
  3. Ook is er behoefte aan aandacht voor de mantelzorger zelf, want mantelzorgers zijn slecht in het zelf vragen om hulp.
  4. Daarnaast is er behoefte aan praktische ondersteuning, zoals hulp of zorg thuis, alarmering, huishoudelijke ondersteuning.
  5. Mantelzorgers vinden het belangrijk dat betrokken zorgprofessionals ook oog en oor hebben voor het systeem om de patiënt heen. Zij willen betrokken zijn in gesprekken en dat er naar de mantelzorger geluisterd wordt. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de zorg voor iemand.
  6. Een overgrote meerderheid van de mantelzorgers die meegewerkt hebben aan de enquête of aanwezig waren bij de Rondetafelgesprekken vinden een vorm van waardering voor mantelzorgers belangrijk.
  7. Tenslotte vinden mantelzorgers het belangrijk dat zij een stem hebben, kunnen meedenken en meepraten. Overheid en zorg/welzijnsorganisaties kunnen de aanwezige kennis van mantelzorgers beter benutten vinden ze.

De komende tijd gaan we met de gemeente opvolging geven aan deze uitkomsten. Uiteraard houden we u op de hoogte van het vervolg. Wilt u actief blijven meedenken over hoe Steunpunt Mantelzorg en anderen deze behoefte kunnen vertalen naar de praktijk, laat dat ons dan weten via mantelzorg@mensdebilt.nl of telefonisch 06-13071129.

Delen:

Nieuws

21 juni 2018

Vacature Medewerker Frontoffice Sociaal Team M/V

Binnen het Sociaal Team van MENS De Bilt is er een vacature voor Lees verder

18 juni 2018

Kom en lift je leven!

Wil je meer leren doen met minder geld? En ontdekken hoe je óók kunt genieten van genoeg? Lees verder

14 juni 2018

Woont u alleen en heeft u een kamer over?

Een publieke omroep is voor een nieuw TV programma op zoek naar alleenstaande senioren die een... Lees verder

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht invullen