Buurtsportcoaches starten met nieuw project: Wat Beweegt Jou? van Wethouder Madeleine Bakker-Smit

02/11/2016 - De Buurtsportcoaches van MENS De Bilt zijn dit kalenderjaar gestart met een nieuw project voor de gemeente de Bilt om een slag te maken in de bewustwording van een gezonde leefstijl;

Wat Beweegt Jou?

Met deze vraag treden de buurtsportcoaches het werkveld in waarbij deze vraag geldt voor kinderen, ouders, gezondheidscentra, scholen, gemeente en bijvoorbeeld sportverenigingen. ‘Wat Beweegt Jou (voor een gezondere leefstijl)?’

Om u mee te nemen in het project en uitleg te geven over wat de buurtsportcoaches gaan doen leggen wij graag ons projectplan kort en bondig aan u voor. Op deze manier hopen wij u meer duidelijkheid te geven over wat dit project voor de gemeente betekend en wat voor activiteiten wij organiseren.

Er zijn drie speerpunten die in de Bilt fungeren als vliegwiel voor het project ‘Wat beweegt jou?’.

  1. Voor een gezond en vitaal De Bilt wordt het accent gelegd op beweging en gezonde voeding. Dat dragen we in eerste instantie uit in het primair onderwijs (4-12 jaar) en indien mogelijk binnen de gehele gemeente. Niet op een betuttelende, maar op een positieve manier, onder het motto ‘Maak van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze’.
  2. Een tweede speerpunt is gericht op meer aandacht voor overgewicht binnen de keten van de lokale (jeugd) gezondheidszorg. Uiteindelijk moet dat leiden tot een tijdige signalering van (risicofactoren van) overgewicht en een doorlopende adequate zorg op dat gebied.
  3. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden op wijkniveau. We sluiten aan bij de indeling vanuit het gebiedsgericht werken. Begonnen wordt in de wijken / postcode waar het percentage overgewicht onder jongeren hoger ligt dan in de rest van de gemeente De Bilt. Daarbij focussen wij ons op de risicowijken postcode 3731 (De Bilt), postcode 3721 (Bilthoven), postcode 3732 (De Bilt) en postcode 3738 (Maartensdijk).

Binnen de gemeente zelf moet er een breed draagvlak gecreëerd worden binnen de andere domeinen: samen moeten er een integraal gezondheidsdenken worden ontwikkelen. Behalve politiek-bestuurlijk draagvlak, is binnen de ‘Wat Beweegt jou’ aanpak ook publiek-private samenwerking een pijler zoals bijvoorbeeld supermarkten die gratis groente en fruit verstrekken.

Wat Beweegt jou dient als vliegwiel om met z’n allen te werken aan een gezonde leefstijl.

De aanpak

Voor de aanpak van ‘Wat beweegt jou?’ maken we gebruik van de volgende vijf pijlers:

  1. Politiek en bestuurlijk draagvlak
  2. Voorlichting en bewustwording
  3. Publiek en private samenwerking
  4. Verbinding preventie en zorg: signaleren en adviseren
  5. Monitoring / effectmeting

Wilt u meer informatie over ons project dat zich richt op de verbetering van een gezonde leefstijl binnen de Gemeente De Bilt? Spreek ons aan tijdens één van onze activiteiten of mail ons gerust via buurtsportcoaches@mensdebilt.nl

Delen:

Nieuws

25 september 2018

Crea-markt op 3 oktober

Verkoop van brei- en haakwerk ten behoeve van het Ouderenfonds. Lees verder

24 september 2018

Mama Café De Bilt gaat op bezoek bij de dieren.

Mama Café De Bilt zal voortaan 1x per maand aanwezig zijn bij Kinderboerderij De Schaapskooi. We... Lees verder

24 september 2018

In Between Café De Bilt - Maandag 1 oktober 2018

Maandag 1 oktober 2018 van 8.45-11.45 uur is er weer een In Between Café De Bilt. Het netwerkcafé... Lees verder

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht invullen