Het Grote Mantelzorg Gesprek De Bilt: De toekomst begint nu!

 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert het Grote Mantelzorggesprek. Met ondernemers, raadsleden, werkgevers, organisaties, zorgprofessionals en mantelzorgers bespreken we de vraag: hoe zorgen we met elkaar voor de ruim 12.000 mantelzorgers in De Bilt, nu en straks?
 
Mantelzorg raakt ons allemaal.
Intensief zorgen voor een naaste is voor duizenden inwoners van De Bilt een dagelijkse zaak. Een zieke partner, ouders die geheugenproblemen krijgen, een gehandicapt kind of hulpbehoevende familieleden: het kan iedereen overkomen. En wie zorgt er dan voor de mantelzorger?

Steeds meer mensen krijgen er mantelzorgtaken bij. Door vergrijzing, langer thuis blijven wonen en veranderingen in de zorg neemt de druk op mantelzorgers toe. Met alle gevolgen van dien.
Samen komen we nu in actie zodat we in De Bilt klaar zijn voor de toekomst waarin (bijna) iedereen mantelzorg geeft of krijgt.  
 
Het Grote Mantelzorggesprek: 
  • Keynote-speaker van MantelzorgNL 
  • Inspirerende dagvoorzitter van Werk&Mantelzorg 
  • Concrete oplossingen voor grote uitdagingen
Vrijdag 17 juni van 9.30 tot 13.00 uur in De Biltsche Hoek.
Wilt u hierbij zijn en meedenken over de toekomst van mantelzorg in gemeente De Bilt?
Meld u aan via: mantelzorg@mensdebilt.nl
 

Mantelzorg in gemeente De Bilt:
  • 1 op de 3 mensen in De Bilt geeft mantelzorg (ca 12.700 personen)
  • Hiervan zorgen 10.000 mensen langdurig (> drie maanden) en 2.000 langdurig en intensief (> 8 uur per week)   
  • 9% van de mantelzorgers is overbelast. In De Bilt: 1.200 mensen.    
  • 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg   
Vergrijzing, personeelstekort en verschuivingen in de zorg: de druk op mantelzorgers neemt toe!