Eenzaamheid

De afgelopen twee coronajaren is eenzaamheid toegenomen. Eind 2021 hebben 15 maatschappelijke organisaties, waaronder Humanitas, Zonnebloem Maartensdijk, Samen voor de Bilt, Steunpunt vluchtelingen, WVT, MENS en gemeente De Bilt, extra plannen tegen eenzaamheid gemaakt. Onder leiding van MENS De Bilt gaan we hiermee in 2022 aan de slag.

De plannen bestaan onder andere uit:
  • Extra hulp in de vorm van meer maatjes en activerende huisbezoeken
  • Een kookgroep bij WVT voor vrouwen
  • Trainingen voor vrijwilligers en professionals in het herkennen van eenzaamheid
  • Een gemeentelijke bewustwordingscampagne tegen eenzaamheid
  • Netwerkbijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten tegen eenzaamheid.
Activiteiten tegen eenzaamheid:
 
Informatie:
Voor informatie over de plannen tegen eenzaamheid kan contact opgenomen worden met:
Fatima Achibani
f.achibani@mensdebilt.nl
06-45148644