Wonen in een verpleeghuis

Soms gaat het thuis wonen echt niet meer en is een verhuizing of opname van de persoon met dementie onvermijdelijk.

Als de moeilijke beslissing tot opname is genomen, gaat u op zoek naar een voor u en/of uw naaste geschikte woonvorm en moet een Wlz indicatie worden aangevraagd. De praktijkondersteuner van de huisarts of de casemanager kunnen helpen bij het aanvragen van deze indicatie.

Op de sociale kaart op deze website vindt u een overzicht van woonzorgcentra in de gemeente.