Wonen in een instelling

Soms gaat het thuis wonen echt niet meer en is een verhuizing of opname van de persoon met dementie onvermijdelijk.

Als de moeilijke beslissing tot opname is genomen, gaat u op zoek naar een voor u en/of uw naaste geschikte woonvorm en moet een Wlz indicatie worden aangevraagd.

Op de sociale kaart op deze website vindt u een overzicht van woonzorgcentra in de gemeente.