Wachttijd casemanagement dementie

De wachttijd binnen het netwerk dementiezorg De Bilt is momenteel: 0 weken.

Er staan 0 mensen op de wachtlijst.