Casemanagers dementie - Wat doen zij?

Casemanagers bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving. Omdat tijdens het dementieproces de zorgbehoeften veranderen en complexer worden, is een vertrouwd en vast aanspreekpunt nodig.

De casemanager heeft veel kennis over dementie en de sociale kaart, coördineert de behandeling, begeleiding en steun voor mensen met dementie en hun naasten, én voert deze –waar nodig en mogelijk –ook zélf uit.

In gemeente De Bilt is aan iedere huisartsenpraktijk een casemanager gekoppeld. Er ontstaan vaak veel vragen als de diagnose dementie gesteld is. De casemanager dementie kan helpen, ook als de diagnose dementie nog niet is gesteld. Een casemanager luistert, is er voor vragen, denkt mee en adviseert.

De casemanager dementie is aanspreekpunt zolang de cliënt thuis woont en werkt nauw samen met de huisarts. De huisarts zal u verwijzen naar de juiste persoon.

> Casemanagers dementie - Stellen zich voor

> Wachttijd casemanagement dementie