Dementie


Het Corona virus

Het Corona-virus heeft grote invloed op mantelzorgers. Sociaal contact is beperkt, dagbesteding en verpleeghuizen zijn dicht, de inzet van vrijwilligers is gestopt en de individuele ondersteuning gaat vaak ook niet meer door. Door de maatregelen tegen het Corona-virus valt bij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een groot deel van die zorg weg. Hierdoor wordt het beroep op mantelzorgers nog groter en neemt de kans op overbelasting toe.

Met de extra Nieuwsflits van Steunpunt Mantelzorg willen wij u graag informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning en praktische hulp.

Klik hier om de Extra Nieuwsflits te lezen.Dementie in gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door het vergroten van kennis en het mogelijk maken van begeleiding op maat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De gemeente werkt daarin samen met inwoners, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en ondernemers.

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren verder toe. De verwachting is dat in 2040 dementie doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland. In de gemeente de Bilt is de verwachting dat het aantal mensen met dementie toeneemt van 1100 naar 2100 in 2040.