Corona initiatieven lokaal en landelijk

Lokale initiatieven

Boodschappen service (MENS De Bilt i.s.m Voedselbank De Bilt)
Mensen die zelf geen boodschappen kunnen doen en geen eigen netwerk tot hun beschikking hebben kunnen aan vrijwilligers gekoppeld worden die voor hen de boodschappen doen.
Contact: servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl of 030 744 05 95

De Biltse Telefoonlijn (MENS De Bilt i.s.m. Samen voor De Bilt)
Wilt u graag gebeld worden? Of wilt u zelf graag iemand geregeld bellen? Neem dan contact met ons op.
Contact: maatjes@mensdebilt.nl of 030 744 05 95

Steunpunt Mantelzorg
Dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Eén van de consulenten is aanwezig om uw vragen te beantwoorden, te luisteren, mee te denken en/of te verwijzen.
Marianne: 06 130 71 129
Liesje: 06 167 06 934

Buurtsportcoaches
Sluiten aan bij het onderwijs om op verantwoorde wijze te sporten met kinderen op straat.
Contact: Niels en Maikel, buurtsportcoaches@mensdebilt.nl

Jongerenwerk
Zoeken jongerengroepen op, vragen hoe het gaat, wijzen op richtlijnen corona.
Contact: Klik hier.

De Voedselbank
De voedselbank is momenteel open, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. In samenwerking met MENS de Bilt worden via de boodschappenplusbus de pakketten bezorgd voor wie niet naar de winkel kan komen.
Contact: 030 – 751 4601 (dinsdag en vrijdag tussen 10.00 – 14.00)
Heeft u een voedseldonatie waar spoed achter zit? Bel dan met onze voorzitter Jolanda van Hulst op 06 – 51 79 19 76.

Dorpshuis Westbroek
Dorpshuis Westbroek communiceert via de buurtapp wie kan helpen met boodschappen doen, hond uitlaten en andere klussen.
Contact: Mw. Verhoef - van Steenis, info@hetdorpshuiswestbroek.nl of 0346-281183

Gratis qigong-lessen online voor alle leeftijden
In het kader van 'mooie dingen': zolang we niks mogen doen, bied ik (Emile Weesie) mijn vrijdag-lessen qigong online aan. Gratis. Als je mensen kent die thuis daaraan willen meedoen mag je doorgeven dat ze via facebook.com/yininyang de oefeningen kunnen volgen. Ze hebben geen facebook-account nodig.

D'Amandelboom
D'Amandelboom doet een inventarisatie van extra aanbod van vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Gezocht wordt naar vrijwilligers die extra inzetbaar zijn hiervoor.
Contact: Tina Bolks, info@accoladezorg.nl of 030-2295600

De Bilthuysen
De Bithuysen heeft een Corona Helpdesk ontwikkeld zodat vragen van zorgverleners snel beantwoord kunnen worden. De helpdesk is te bereiken via mail:
En telefonisch alle dagen van de week van 9.00 tot 17.00 uur via 033 46 00 507

SSW (woonstichting)
Voor vragen is de SSW per mail en telefonisch goed bereikbaar.  Er wordt samen met u onderzocht hoe zij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Contact: info@ssw.nl of 030 220 58 33

Het Kunstenhuis
Het KunstenHuis is bezig met haar aanbod zoveel mogelijk online te zetten en zo Kunst en Cultuur beschikbaar te houden voor iedereen. Als er gerichte vragen zijn waar behoefte aan is. Dan kijken zij wat zij kunnen aanbieden. https://kunstenhuis.nl/

Facebookpagina Coronahulp de Bilt/Bilthoven
'Niet alleen het coronavirus is besmettelijk; hetzelfde geldt voor vriendelijkheid, hoop en naastenliefde" (Rutger Bregman). Vraag en aanbod. Klik hier.

Kerken gemeente De Bilt
Mensen die door de Coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen bij de kerken in onze gemeente aankloppen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of een gedeeltelijke WAO, en daarnaast bijverdienen in de beroepen die nu stilliggen. Op de website van de kerken is meer informatie hierover te vinden.
De kerken toetsen kritisch, maar hebben financiële middelen om deze mensen bij te staan, ook als ze niet kerkelijk zijn.

Ouders Lokaal De Bilt
Ook Ouders Lokaal wil zich tijdens deze Corona crisis blijven inzetten gezinnen te versterken. Wij zijn volop bezig om activiteiten voor ouders te organiseren via het videobellen van Zoom. Zo kunnen ouders elkaar veilig blijven ontmoeten, ervaringen/tips met elkaar delen en elkaar inspireren over de dynamiek van het opvoeden rondom Corona. Overzicht Zoom activiteiten.

Gebonden jaargang weekkrant De Vierklank
Weekkrant De Vierklank heeft al hun gebonden jaargangen beschikbaar gesteld voor inwoners van gemeente De Bilt. Vindt u het leuk een exemplaar te lezen geef dit dan door via 030-7440595 of servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl.

Bilthovense theaterbedrijf Theater in de Kamer is gestart met: #Liedjevoorjou
Artiesten van Theater in de Kamer nemen in een persoonlijke video een liedje op, bijvoorbeeld voor een geliefde die ver weg is of waar je niet bij op bezoek kan, of voor mensen die nu extra hard werken. Iedereen kan voor €25 een liedje aanvragen. De opbrengst gaat naar de artiesten en naar de Voedselbank.

Maaltijdbezorging restaurants/cateraars
Verschillende restaurants zijn overgegaan op maaltijdbezorging aan huis. Kijk op de website van de restaurants zelf of ze deze service aanbieden. Restaurants kunnen ook aan ons doorgeven of ze thuis bezorgen, dan vermelden wij dat hier.

Senior Support
Senior Support gaat (conform richtlijnen RIVM) door met het begeleiden van kwetsbare senioren, waar continuïteit noodzakelijk is. Onze Supporters zijn goed geïnstrueerd hoe ze veilig bij uw thuis kunnen werken. Mocht u (tijdelijk) extra hulp nodig hebben, omdat het ontmoetingscentrum gesloten is of omdat u om een andere reden thuis hulp nodig heeft, bel ons dan via 0343-758737 of neem contact op met het sociaal team van MENS De Bilt.

Idea Cultuur / Seniorweb
Idea Cultuur/Seniorweb geven in deze tijden nog steeds digitale ondersteuning aan (voornamelijk) ouderen.  Dat is veelal op het gebied van online lezen en luisteren via de online bibliotheek. Maar ook andere vragen kunnen gesteld worden. Ook geven ze tips om online zinvol bezig te zijn. Contact: CHeerschop@ideacultuur.nl. Website: www.ideacultuur.nl/seniorweb