Centrum Jeugd en Gezin

Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, ambulant begeleiders, thuisbegeleiders en school-CJG'ers om u te adviseren en de ondersteuning te geven die u nodig heeft. Het CJG De Bilt is ook de plek waar u terecht kunt voor informatie en/of het aanvragen van individuele voorzieningen en beschikkingen.

Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar die ingeschreven staan in gemeente De Bilt, en voor professionals die werken met de voorgenoemde doelgroepen. U heeft geen verwijzing nodig en de hulp is gratis.

Het CJG heeft een aparte website: klik hier.