Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches zijn de verbinding tussen sportverenigingen, de buurt, de inwoners en het onderwijs. Zij staan in contact met alle basisscholen, middelbare scholen, de sportverenigingen en zijn werkzaam in de 6 kernen van de gemeente. Zij hebben het doel de kinderen, jeugd, volwassenen en senioren van de gemeente te ondersteunen bij het vinden van hun weg in het sportaanbod.

In 2019 heeft het lokaal sportakkoord vorm gekregen. Voor zowel de jeugd als senioren in de gemeente worden nieuwe beweeginitiatieven opgestart of uitgebreid. Als er meer informatie is, zullen we dat hier delen.