Young Urban (groep 4, 5 en 6)

Woensdag 15.15 -16.15 uur

Wat?

Young Urban is een mengeling van dans en expressie. Spelenderwijs leert uw kind te bewegen (dansen) op muziek. Uw kind leert danspasjes en er wordt aandacht besteed aan de houding, motoriek, muzikaliteit, uitstraling en lichaamsbewustzijn. In deze les leren zij hoe zij het eigen lichaam kunnen gebruiken, hoe om te gaan met de ruimte en er wordt gestimuleerd de eigen fantasie te gebruiken. Onze vakdocent houdt hierbij rekening met de belevingswereld van kinderen. De muziek is bepalend voor de sfeer en helpt kinderen zich te uiten. Natuurlijk gaat het vooral om het plezier in bewegen!

Voor wie?

Groep 4, 5 en 6.

Waar en wanneer?

Woensdag 15.15-16.15 uur in jongerencentrum Sojos, Dorpsweg 51, Maartensdijk.

Aanmelden/informatie/kosten

Kijk op de website van 2 move Maartensdijk

Delen: