Sport en Bewegen 55+ - Gympo!nt De Bilt

Onderdeel van Bewegen voor iedereen

Wat?

Diverse bal-/ net- en racketspellen: aangepaste zaalhockey vormen, badminton, easy tennis, korfbal, basketbal, circuits met en zonder materialen, grondoefeningen met accent op balans, lenigheid, kracht, uithoudings vermogen/cardio; zaal loopvormen met opdrachten (brainbrekers) e.v.a. bewegingsactiviteiten al dan niet op muziek. En wat de deelnemers leuk vinden (eigen inbreng).                                                                                                     

Waar en wanneer?

Zie hier het lesrooster.

Aanmelden/informatie

Gympo!nt De Bilt. Klik hier.

Delen: